Mario Oliveira Sanca

Jag är sedan maj 2020 anställd som miljö- och yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin i Uppsala.  Mina arbetsuppgifter som miljö – och yrkeshygieniker består bl.a. av att svara på miljörelaterade ärenden. Att göra exponeringsutredningar av patienter med miljörelaterade besvär samt även exponeringsutredningar i samband med utredningar av patienter med yrkesrelaterade besvär. Jag har börjat att delta i olika forskningsprojekt som pågår på kliniken och Uppsala universitetet. Tanken och syftet är att ha mitt eget forskningsprojekt inom ett relaterat område.


Jag har två magister i Folkhälsa, en i ”Environmental Quality Sustainability and Health” och den andra i ”Industrial Hygiene”, båda från University of Michigan i USA. Jag har också en legitimerad sjuksköterskeutbildning från Escola Superior de Enfermagem de Lisboa i Portugal, Lissabon.


Mario Oliveira Sanca

Hade du nytta av sidans innehåll?