Anna Rask-Andersen

Efter medicinstudier i Uppsala-Linköping samt AT-tjänstgöring i Uppsala läns landsting blev jag legitimerad läkare 1977. Jag började arbeta vid Akademiska sjukhuset 1980 och blev specialist i klinisk fysiologi 1984 och i yrkesmedicin 1988. Samma år disputerade jag på en avhandling om feberattacker och allergisk alveolit utlösta av inandning av mögeldamm hos lantbrukare. Post-doc fullgjordes vid Occupational Medicine Branch, UCLA – University of California i Los Angeles. I februari 2000 utnämndes jag till docent i Arbets- och miljömedicin och 2011 blev jag professor i yrkesmedicin. Jag har arbetat vid Arbets- och miljömedicin sedan 1984 och hade ansvaret för vår kurs på läkarprogrammet från 1989 och trettio år framåt. Jag var också kursledare för en kurs om arbetsmiljö för fackliga representanter och skyddsombud, vilken gavs under tio år i samarbete med TCO. Från 2011 och några år framåt var jag adjungerad professor vid University of Saskatchewan i Kanada.
Min forskning är främst inriktad på kliniska och epidemiologiska studier av främst yrkesmedicinska lungsjukdomar bl.a. hos lantbrukare. Andra studier har handlat om luftvägsbesvär hos sågverksarbetare och pleurit hos asbestexponerade patienter behandlade med ergotalkaloider. I andra projekt studerades faktorer som ökade risken för hårcellsleukemi, en ovanlig form av leukemi. På senare år har jag arbetat med en stor långtidsuppföljning av riskfaktorer för astma. Två doktorander, Monica Uddenfeldt och Mai Leander, disputerade 2010 på riskfaktorer för astma resp. livskvalitet vid astma. Sedan 2003 arbetar jag under perioder som gästforskare vid Canadian Centre for Health and Safety in Agriculture, University of Saskatchewan, Saskatoon, Kanada, där jag studerar risken för atopi i samband med polymorfism av TLR4 (Toll like receptor 4) i en stor populationsstudie insamlad på den kanadensiska prärien. TLR4 studeras även i en stor brittis kohort. Flera projekt handlar om genusperspektiv och diskriminering på läkarprogrammet.
Under 2000-talet har jag engagerat mig fackligt. 2003 – 2019 var jag huvudskyddsombud och även regionalt skyddsombud för läkarna i Uppsala län och blev nominerad till Årets skyddsombud 2006. 2006 – 2014 var ledamot av Läkarförbundets centralstyrelse och var även ordförande för förbundets Arbetslivsgrupp 2010 – 2014. Jag är ledamot i styrelsen för Upplands Allmänna Läkarförening sedan 2001, har haft posten som vice ordförande under många år och var ordförande 2009 – 2012. 2004-2020 var jag ordförande för Sjukhusläkarna i Uppsala. Jag är ledamot av Upsala läkarförenings nämnd sedan 1999 och sekreterare sedan 2009 och Social Media Editor för Upsala läkareförenings tidskriften Upsala Journal of Medical Science. På fritiden arbetar jag som medicinsk konsult med bedömning av arbetsskadefall, som överklagats till högre rätter.

Anna Rask-Andersen

Hade du nytta av sidans innehåll?