Corina Covaciu

Mitt intresse för arbetsmedicin väcktes i hemlandet Rumänien, där decennier av intensiv och miljömässigt mindre genomtänkt industrialisering hade skapat stora arbetsmiljöproblem och en ofta svår arbetsrelaterad sjuklighet. Som yrkesmedicinare i Rumänien 1991–2003 arbetade jag främst kliniskt, i både öppen och sluten vård, då vissa grupper av patienter behandlades inneliggande för exempelvis tungmetallförgiftningar. Utöver det kliniska arbetet jobbade jag 1994–2003 som forskningsassistent på ett folkhälsoinstitut, där jag bland annat medverkade i kartläggningar av arbetsrelaterad ohälsa i olika branscher.


2004 flyttade jag till Uppsala och arbetade mellan 2005–2013 som läkare vid Arbets- och miljömedicin i Stockholm (numera Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM). Jag blev svensk specialistläkare i yrkes- och miljömedicin 2008 och överläkare i slutet av 2012. Från 2013 har jag arbetat vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala. Jag har främst ägnat mig åt kliniskt arbete och kvalitetsfrågor, nu även som medicinskt ledningsansvarig för mottagningen och klinikens representant i den nationella kvalitetsgruppen för arbets- och miljömedicinska patientutredningar.


Corina Covaciu

Hade du nytta av sidans innehåll?