Maria Brendler-Lindqvist

Det som intresserar mig med arbets- och miljömedicin är att fokus ligger på relationen mellan individen och den omgivande miljön. Arbetet innebär både patientutredningar och förebyggande arbete på individ-, organisations- och samhällsnivå, vilket känns meningsfullt.


Som ST-läkare består mina arbetsuppgifter i att utreda patienter, samt delta i enhetens övriga verksamhet såsom utbildning och informationsarbete. I ST-utbildningen ingår även sidotjänstgöring inom andra medicinska specialiteter, såsom lungmedicin, allmänmedicin och psykiatri, samt inom företagshälsovården.


Jag är legitimerad läkare sedan 2015, utbildad vid Köpenhamns Universitet, och har tidigare arbetat vid en arbets- och miljömedicinska avdelning i Danmark. Sedan 2017 är jag anställd vid Arbets- och miljömedicin på Akademiska Sjukhuset.


Vid sidan av min specialistutbildning är jag doktorand vid Institutionen för Arbets- och miljömedicin på Uppsala Universitet. Syftet med doktorandprojektet är att studera påverkansfaktorer för ett långsiktigt hållbart arbetsliv för arbetskrafts- och flyktingmigranter till Sverige. Jag kommer bland annat att studera hur överkvalificering påverkar hälsan hos migranter med akademisk bakgrund.


Maria Brendler-Lindqvist

Hade du nytta av sidans innehåll?