Mikaela Qvarfordt

Jag är doktorand på avdelningen Arbets-och miljömedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet. Kliniskt arbetar jag dessutom på Barnhjärtcentrum/Barnfysiologen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, där jag bland annat utför ekokardiografi, arbetsprov och spirometri.


Tidigare har min tjänst som biomedicinsk analytiker innefattat ett utbildningsuppdrag på avdelningen för klinisk fysiologi på Karolinska Institutets institution för laboratoriemedicin. I uppdraget ingick att bedriva undervisning inom BMA-programmet, läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet.


Ena delen av mitt doktorandprojekt innefattar experimentella studier om translokalisation av inandade partiklar i nanostorlek från lunga till blod. Projektets andra del handlar om hur vi i vår dagliga kliniska verksamhet att säkerställa tillförlitliga lungfunktionsmätning samt värdera och utveckla våra referensvärden inom spirometri.


Mikaela Qvarfordt

Hade du nytta av sidans innehåll?