Monica Lind

Jag är sedan januari 2013 anställd som miljöhygieniker på Arbets- och miljömedicin Region Uppsala men är också sedan hösten 2018 adjungerad professor i miljötoxikologi vid Uppsala Universitet. Mina arbetsuppgifter som miljöhygieniker består bland annat av att göra exponeringsutredningar i samband med utredningar av patienter med miljörelaterade besvär.

Jag är dock för närvarande tjänstledig halvtid för att arbeta fackligt då jag nyligen valts till ordförande för Naturvetarföreningen Region Upsala samt utsetts till huvudskyddsombud för SACO på Akademiska sjukhuset. I min fackliga roll deltar jag bl.a. i SAMO dvs samverkan på sjukhusnivå.

Min forskningsprofil är att studera miljögifters betydelse för uppkomst av de stora folksjukdomarna; fetma, diabetes och hjärtkärlsjukdom. Min forskargrupp består förutom mig själv för närvarande av en doktorand som studerar metabola störningar av Bisfenol A. I vår forskning använder vi oss av ett så kallat translationellt angreppssätt dvs. vi knyter ihop epidemiologiska studier på människa med experimentell forskning för att pröva våra epidemiologiska fynd.

Jag undervisar om mitt specialområde, Hormonstörande miljögifter, på läkarprogrammet och på andra kurser och utbildningar.

Aktuella Projekt

Bidrar exponering för Bisfenol A till uppkomst av fetma och benskörhet?

Påverkar exponering för s.k. PFAS-ämnen (perfluorerade ämnen) risken att drabbas av kardiometabola sjukdomar?


Monica Lind

Hade du nytta av sidans innehåll?