Teresia Nyman

Mitt intresse för arbets- och miljömedicin startade när jag arbetade som ergonom på Centrum för Arbets- och miljömedicin i Stockholm. Där väcktes även mitt forskningsintresse och jag disputerade på Karolinska Institutet med en avhandling om arbetets och ärftlighetens betydelse för besvär i nacke/skuldror och ländrygg. Därefter arbetade jag som forskare inom ergonomi på KTH, Kungl. tekniska högskolan och som programansvarig för magisterprogrammet i arbete och hälsa vid Karolinska Institutet.

Vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala har jag förmånen att leda en verksamhet som arbetar med viktiga frågor som berör många människor. Jag får bidra till att föra ut kunskap inom arbets- och miljömedicin och stödja våra regioner med att skapa hälsosamma arbetsmiljöer och livsmiljöer.
Min egen forskning gäller metoder för företagshälsovården, metoder för att mäta fysisk belastning, och hur arbete kan organiseras för att undvika skadlig belastning.

Teresia Nyman

Hade du nytta av sidans innehåll?