Therese Hellman

Jag är disputerad arbetsterapeut och sedan 2017 anställd som FoU-samordnare på Arbets- och miljömedicin. I mina arbetsuppgifter ingår bland annat att samordna verksamhetens seminarier och utbildningar, att samordna interna doktorandseminarier samt att medverka i forsknings- och utvecklingsprojekt. Vidare handleder jag doktorander och studenter i deras uppsatsarbeten.
Jag disputerade 2012 på Karolinska Institutet med en avhandling som fokuserade på grön rehabilitering för personer med stress- och smärtproblematik. Idag är min forskning främst inriktad på systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetslivsinriktad rehabilitering. När det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet är jag särskilt intresserad av medarbetardelaktighet samt vilka mekanismer som krävs för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska bli långsiktigt varaktigt i en organisation. Inom forskningen rörande arbetslivsinriktad rehabilitering är samverkan mellan rehabilitering, patient och arbetsgivare mitt största intresseområde.
Jag har också under perioden 2019-2021 ett uppdrag i Sveriges Arbetsterapeuter som medlem i förbundets Expertpanel.

Therese Hellman

Hade du nytta av sidans innehåll?