Tomas Eriksson

Jag är ergonom/beteendevetare och kommer från 15+ år inom företagshälsovården med ansvar som samordnare för friskvård, arbetslivsinriktad rehabilitering, utvecklare av nya kurser, kvalitetsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete. På arbets- och miljömedicin har jag varit i drygt 10 år. Först en 3-årig projektanställning som utvärderare på Institutionen för medicinska vetenskaper. Därefter tillsvidareanställd på Akademiska sjukhuset med patientutredningar, föreläsningar och projektutveckling som arbetsuppgifter. Nu är jag visstidsanställd som projektkoordinator och datainsamlare i 3 forskningsprojekt: Friska Kontor – framgångsfaktorer för god arbetsmiljö och hälsa i olika typer av kontorslösningar, STAMINA – Ett interventionsprojekt för ökad arbetshälsa och sänkta sjuktal och Tidsmönster av fysisk belastning, prestation och muskuloskeletala besvär – en longitudinell studie av manliga och kvinnliga stråkmusiker. Min önskan är att, tillsammans med mina kollegor, nå ut med information i vår region om arbetsmiljöns betydelse för hälsan i arbetslivet.


Tomas Eriksson

Hade du nytta av sidans innehåll?