2018 inrättade regeringen Delegationen för senior arbetskraft (www.seniorarbetskraft.se). Uppdraget har varit att verka för ett mer inkluderande och ålderoberoende synsätt i arbetslivet. Slutbetänkandet, ”Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre SOU 2020:69”, överlämnades till ministern den 40 november 2020. Ett allmänt övervägande är att seniorer som kan och vill arbeta ska få göra det samtidigt som de som inte kan eller orkar ska få en värdig exit från arbetsmarknaden. Både individ, arbetsplats och inte minst det solidariska samhället tjänar på detta. Betänkandet grundar sig på de 23 underlagsrapporter som tagits fram. 
/Eva Vingård professor emerita

Hade du nytta av sidans innehåll?