– Nästan hälften uppgav att de hade kvarstående symptom efter ett år. De vanligaste var trötthet och nedsatt lukt och smak. En del hade också andningssvårigheter, säger Marta Kisiel, läkare och docent vid Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.
Läs hela artikeln här

Hade du nytta av sidans innehåll?