”Nätverket HINTA (Hälsosamt inträde i arbetslivet) har tagit över och utvecklat hemsidan www.jobbafrisk.se . HINTA är ett nationellt samarbete mellan de sju arbets- och miljömedicinska kliniker i Sverige. Den tidigare hemsidan startades av Centrum för Arbets- och miljömedicin i Stockholm och fokuserade på yrkesval för elever med allergi, astma och eksem. Den nya sidan lanseras i en breddad version och vänder sig till elever och unga vuxna med andra diagnoser som kan ha betydelse för framtida utbildning och yrkesval. Informationen är tänkt att vara ett stöd för sökande, föräldrar och vägledare inom skola och arbetsförmedling etc.

Parallellt med jobbafrisk.se lanseras www.jobbafrisknpf.se  som finansieras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Här samlas information om förhållanden under studier och arbetsliv som kan vara viktiga för hälsa och arbetsförmåga för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).” Mer info…

Foto: Valentina Giarre på Unsplash

Hade du nytta av sidans innehåll?