Från hösten 2021 ska personal vars arbete belastar händerna mycket erbjudas medicinska kontroller, enligt nya regler från Arbetsmiljöverket. En utmaning är att veta var gränsen går till att arbetet blir så belastande att det kan vara skadligt. Peter Palm på Akademiska sjukhuset ska inom ramen för en studie ta fram metoder för riskbedömningar. Mer info

Hade du nytta av sidans innehåll?