Kassapersonal och målare är två yrkesgrupper som ofta arbetar repetitiva rörelser, vilket innebär att kroppen får göra samma enformiga rörelse under en längre period. Det kan enligt ergonomen Peter Palm leda till ökad risk för belastningsskador. Mer info

Hade du nytta av sidans innehåll?