Aktivitetsersättning – en väg till arbete? En systematisk litteraturöversikt. Arbets- och Miljömedicin, Uppsala Universitet; 2012-11. Westerholm Peter, Lundberg Ingvar, Anderzén Ingrid, Lytsy Per, Fredriksson Kerstin, Rehfisch Pia, Helgesson Magnus, Gustafsson Magnus, Zaar Kajsa.

(Ingår i: Försäkringskassan. Tio år med aktivitetsersättning – en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. 2012-11-30. Dnr 06961-2011. Se: http://ammuppsala.se/sites/default/files/publikationer/10_ar_med_aktersattning.pdf)

Hade du nytta av sidans innehåll?