Behovsstyrd ventilation testas i dialog med brukare. K Engvall
Husbyggaren, Tema innemiljö, nr 6 s 24-38.

Hade du nytta av sidans innehåll?