Långtidsstudie av lungfunktion vid ett hårdmetallproducerande företag, Pia Rehfisch, Martin Anderson, Peter Berg, Erik Lampa, Yvonne Nordling, Magnus Svartengren, Håkan Westberg, Lars-Gunnar Gunnarsson, AMM 8/10, Örebro Universitetssjukhus

Hade du nytta av sidans innehåll?