Mätutbildning för vibrationer, buller och kemiska exponeringar i arbetsmiljön

Datum: 3 maj 2022 - 28 september 2022

Tid: 08.30-16.15

Kostnad: Privatpersoner 15600 kr, företag 13000 kronor + moms

Plats: Centrum för arbets- och miljömedicin, seminarierum Tor, Solnavägen 4, plan 10, 113 65 Stockholm

Maximalt antal deltagare:

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) i Stockholm kommer under 2022 att anordna en kurs om exponeringsmätningar i arbetsmiljön. Kursen fokuserar på mätningar inom områdena vibrationer, buller och kemi (partiklar och gaser).

Kursens är uppdelad i 3 steg: 
Steg 1: 3 – 5 maj 2022 (utbildning på plats i Stockholm)
Steg 2: Eget arbete
Steg 3: 27 – 28 september 2022 (genomförs digitalt)

Kursen vänder sig till dig som arbetar som arbetsmiljöingenjörer eller liknande, och som är verksam inom företagshälsovården, på ett företag eller som konsult. Vi kommer att anta 20 personer till kursen.

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om mätstrategi, om olika mätmetoder inom områdena vibrationer, buller och partiklar/gaser, om hur man sammanställer en korrekt mätrapport och hur resultaten kommuniceras.

Mer info och anmälan.

Hade du nytta av sidans innehåll?