INSTÄLLT! Tobak – livslångt beroende och kommuners ansvar

Datum: 26 november 2020

Tid: 8.30-15.15

Kostnad:

Plats: First Hotel Grand, Falun samt digitalt

Maximalt antal deltagare:

Hur skyddar vi våra ungdomar från livslångt nikotinberoende? Tar kommuner sitt ansvar för det förebyggande arbetet och för att förebygga tobaksrelaterad brottslighet och gängkriminalitet? Hur påverkas folkhälsan och vilka hälsorisker medför miljötobaksrök?

Seminariet är ett samarbete med Länsstyrelsen i Falun och Arbets- och miljömedicin, Uppsala.

Plats:
First Hotel Grand, Falun samt digitalt

Mer info och anmälan

Hade du nytta av sidans innehåll?