Migration, arbete, hälsa – vad vet vi? – Webbinarium

Datum: 24 november 2020

Tid: 13.00-14.00

Kostnad:

Plats: Digitalt

Maximalt antal deltagare:

På tisdagar kl. 13:00 -14:00 erbjuder de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå i samarbete digital utbildning om olika teman. Föreläsningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till ST-läkare både inom arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin. Alla intresserade är dock så klart välkomma!

Dagens tema:
Migration, arbete, hälsa – vad vet vi?

Föreläsare:
Bo Johansson, Arbets- och miljömedicin, Uppsala

Hur du deltar:
Klicka här

______________________________________________________________

Kontaktperson:

Pia Rehfisch, överläkare pia.rehfisch@akademiska.se
A
rbets- och miljömedicin, Uppsala

Martin Andersson, överläkare martin.andersson@regionvasterbotten.se
A
rbets- och miljömedicin, Umeå

Hade du nytta av sidans innehåll?